Product Big image

Leica Aibot CX

  • İnşaat İçin İHA Çözümü


Leica Aibot CX

İnşaat İçin İHA Çözümü

Süreci belgelendirmek ve hacimleri hesaplamak için inşaat sahanızı daha kısa sürede sayısallaştırın

Mühendislerin, șantiye șeflerinin, inşaat firmalarının ve kamu kurumlarının ihtiyaçları ile bu kurum ve kișilerden beklentiler giderek artmaktadır. Daha fazla malzemenin daha hızlı tașınması gerektikçe veya çalıșma marjları sıkılaștıkça, yeni teknolojiler için çıta yükselmektedir.

Leica Aibot CX çözümü inșaat sahasının görüntülenmesi ve ölçümünde doğru veriler sağlayarak inșaat ișlemi ve hafriyat çalışmalarına ilișkin net ve güncel bir görünüm elde etmenize imkan verir. Günlük ilerleme belgeleri, stok görüntüleme ve kaynak izlemeye ilișkin size fırsatlar sunarak veriminizin artmasını sağlar. Leica Aibot CX, Leica Geosystems'in sunduğu ek çözüm olup inșaat sahasını dijital çağa tașımanıza ve verileri akıllı bilgiler haline getirerek karar alma süreçlerini geliştirmenize imkan verir.

 

Leica Aibot CX performansı yükseltir

* İlerleme raporu, malzeme stoğunun yönetilmesi ve daha fazlası için temel olarak kullanılan inșaat sahasının güncel mevcut verileri

* Santimetre doğruluğunda güvenilir veriler

* Uzaktan veri alımı sayesinde üst düzey güvenlik

* Veri alımı esnasında inșaat ișlerinin kesintiye uğramaması sayesinde artan verim

* Tüm çözüm ortaklarınız ile alınan verilerin paylașılması

 

 


Hacim hesaplamaları

Stok hacimlerinin hesaplanması, geleneksel ölçme metodlarına kıyasla İHA ile yapıldığında kolay bir ișlem haline gelir. Leica Aibot CX çok kısa sürede havadan binlerce nokta yakalar. Veriler daha doğru ve hassas hacim hesaplamaları için 3B model olușturmak üzere kullanılır.

 

İlerleme raporu

Uçușla birlikte verilerin önceden tanımlanmıș bir uçuș planına göre düzenli olarak alınması proje süresi boyunca sahaya ilişkin tam kapsamlı bir görünüm sağlar. Verilerin belgelere dökülmesine ve kaynaklar izlenirken son durum ile dizayn arasında karșılaștırma yapılmasına imkan verir.

 

Topografik ölçüm

Doğru ve güncel topografik veriler ile alanın ortofotoları inşaat projelerinin planlama ve dizayn așamaları için temeldir. İHA'lar yeni ve düzenli olarak güncellenen

görüntüler ve nokta bulutları sağlayarak yüksek doğrulukta topografik bilgiler sunar.

 

Havadan Akıllı İnşaat

İnşaat sahalarının sürekli olarak değişmekte oluşuyla beraber tutarlı belgeler ve iyi bilgi akışı projelerin başarıyla tamamlanmasında kilit faktörler haline gelmiştir. Leica Geosystems’in inşaat için yeni havadan çözümü Leica Aibot CX, verileri bilgiye dönüştürür ve inşaat alanınıza yeni bir bakış açısı sunar.